Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BLOG: kunstwerkgroep Comité 30juni-1juli Arnhem


14-01-2023

Een van onze leden is betrokken bij de kunstwerkgroep van Comité 30 juni-1 juni Arnhem en vertelt hieronder er kort over.


Vanaf eind november 2022 ben ik vanuit BIJ1 en uit eigen interesse betrokken bij de Kunstwerkgroep van ‘Comité 30 juni-1 juni Arnhem’.

De missie van ‘Stichting Comité 30 juni – 1 juli Arnhem’ is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en bewustwording van het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. Daarin staan verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijkheid en kennisverrijking centraal. Bij de herdenking en viering van Keti Koti, is het de bedoeling om educatie, kunst, cultuur en het dialoog als middelen in te zetten. 

De kunstwerkgroep houdt zich, in samenwerking met de gemeente Arnhem en provincie Gelderland, bezig met het tot stand brengen van een monument in Gelderland voor het slavernijverleden.

De groep bestaat uit negen mensen en is divers van samenstelling, zowel in leeftijd als in sociale en culturele achtergrond. Ook de gemeente Arnhem is met twee personen vertegenwoordigd bij de maandelijkse vergaderingen.

We zijn nu twee keer bij elkaar gekomen en hebben gesproken over:

  • Waar moet het monument voor staan? Aan welke (andere dan praktische) voorwaarden moet het voldoen?
  • Wat is een geschikte locatie voor het monument? En aan welke voorwaarden moet die locatie voldoen?
  • Wat is de planning van het project? (Het idee is nu om voor Keti Koti 2023 de locatie bekend te maken en de onthulling van het monument zelf tijdens Keti Koti 2024)
  • Hoe komt de keuze voor een kunstenaar tot stand?
  • Hoe brengen we, naast de bijdrage van gemeente Arnhem en provincie Gelderland de benodigde financiële middelen bij elkaar?
  • Hoe creëren we een zo groot mogelijk draagvlak onder de inwoners van Gelderland voor het monument?

De verschillende taken zijn onder de groepsleden verdeeld. Op 12 januari zijn we weer bij elkaar gekomen om het te hebben over onder meer hoe de longlist van kunstenaars tot stand gaat komen. Het idee daarbij is dat er drie kunstenaars uit de longlist worden gekozen die de opdracht krijgen om een schetsontwerp te maken voor het monument.

Naast dat ik het heel belangrijk vind dat er een monument komt in Arnhem of Gelderland en dat de bewustwording rondom het slavernijverleden groter moet worden, merk ik dat er bij mezelf ook een proces van bewustwording gaande is. Hoe meer ik er mee bezig ben, hoe groter mijn eigen bewustwording. Door de gesprekken die we met elkaar voeren en de verhalen die ik hoor, is mijn interesse gewekt en verdiep ik me meer en meer in het slavernijverleden door podcasts te luisteren en er veel over te lezen. Ik vind het heel mooi dat ik dit, namens Arnhem-Nijmegen BIJ1, kan doen.


Gerelateerde artikelen

Nijmegen ken je koloniale en slavernijverleden

De Nederlandse cultuur en hedendaagse geschiedenis zijn doordrenkt van het koloniale slavernijverleden en haar erfenis. Dit verhaal is te lang te eenzijdig verteld en verdient verbreding en verdieping. Ook in Nijmegen. Ook in onze stad zijn verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pas als we erkennen en herinneren, kunnen we echt samen verder. […]

Lees meer

BLOG: Gemeente Arnhem moet de kosten van geslachtswijzigingsregistratie voor transgenderpersonen vergoeden 

Charlie Samuel van der Kamp  Afgelopen november stemde de gemeenteraad van Nijmegen over het vergoeden van de geslachtswijziging voor transgender personen. Hieronder vallen ook de kosten die gemaakt worden bij het verkrijgen van de deskundigenverklaring die noodzakelijk is om officiële documenten (identiteitsbewijzen en de geboorteakte) aan te mogen passen. Nijmegen is de eerste gemeente in […]

Lees meer

BLOG – Geweld tegen vrouwen: een mannenprobleem

PERSBERICHT: https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Oranje_gebouwen_voor_stoppen_van_geweld_tegen_vrouwen Als we echt willen dat geweld tegen vrouwen stopt moeten we beginnen bij het begin: niemand is gewelddadig geboren. Gewelddadigheid wordt aangeleerd. Het is dus een taak van opvoeders, onderwijs én de hele maatschappij om geweld tegen vrouwen te stoppen. Het gaat om beeldvorming over wat normaal is en wat niet. Zolang een […]

Lees meer