Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BLOG – Geweld tegen vrouwen: een mannenprobleem


18-12-2022

Als we echt willen dat geweld tegen vrouwen stopt moeten we beginnen bij het begin: niemand is gewelddadig geboren. Gewelddadigheid wordt aangeleerd. Het is dus een taak van opvoeders, onderwijs én de hele maatschappij om geweld tegen vrouwen te stoppen. Het gaat om beeldvorming over wat normaal is en wat niet. Zolang een jongen die veel vriendinnetjes heeft als populair wordt gezien en een meisje dat meerdere vriendjes heeft al snel een ‘slet’ is, hebben wij als samenleving een probleem.
Zolang vrouwen die gevolgen met zich meedragen van een gewelddadig leven als slap en zwak worden gezien en vooral niet moeten zeuren, hebben wij als samenleving een probleem. Geweld is grensoverschrijdend gedrag dat tegen elke groep in de maatschappij gebruikt kan worden. We moeten dit niet tolereren en ons uitspreken hierover. De politie/overheid heeft een cruciale rol hierin om niet-partijdig tegen geweld op te treden.

De gemeente Arnhem liet een reeks gebouwen oranje belichten. De gemeente Nijmegen deed iets soortgelijks. Maar dit is voor de show. Er is een probleem, er worden een paar projecten uitgerold en dat is dat. Wat is de stellingname naar beleid van de gemeentes hierin naar de lange termijn? ‘Geweld tegen vrouwen en meisjes is verschrikkelijk en absoluut onacceptabel’, zegt wethouder Maurits van de Geijn (Arnhem). De start van de campagne belicht ervaringen van vrouwen met verschillende vormen van geweld door onder meer een documentaire en een zaalgesprek. Dat betekent dat er voornamelijk slachtoffers aan het woord zullen komen. Meer horrorverhalen, meer leed van vrouwen…alsof we dit al niet al lang weten? Zal iemand tijdens dit gesprek de vraag durven te stellen of het probleem niet bij mannen ligt? Die vrouwen zijn niet het probleem; het is goed dat er in onze maatschappij aandacht is voor slachtoffers. Maar doet meer aandacht voor de slachtoffers recht aan dit probleem? Is er één man die openlijk durft te praten over het geweld dat hij een vrouw ooit aandeed? Het waarom daarvan?

Daarom leggen wij de gemeenten Arnhem en Nijmegen deze vragen voor:
• Wanneer krijgen daders het woord? Wanneer vertelt, al is het maar één, een man wat hem ooit dreef om een vrouw geweld aan te doen en zijn van nature gegeven spierkracht in te zetten om zijn zin af te dwingen? Die kant wordt (bijna) nooit belicht.
• Wat kan de gemeente doen in het onderzoek naar hoe geweld begint? Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan financiële problemen, verslavingsgerelateerde problematiek, taalproblemen en daaraan gerelateerde frustratie. Wordt er bij het signaleren en eventueel behandelen van deze mensen gekeken naar de risico’s voor de omgeving?
• Waarom worden mensen met complexe medische dossiers in de zorg niet op lange termijn behandelt? Waarom ga je iemand als die ziek is loslaten in de maatschappij?
• Wat heeft geweld richting vrouwen eventueel te maken met de kansen die deze geweldplegers in het leven geboden worden?

“…De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.” Is het effect van deze dag met aandacht voor geweld tegen vrouwen onderzocht?
• Wat gaan de gemeentes doen om het probleem op de lange termijn aan te pakken? Dus wat is voor deze gemeentes het vervolg op ‘Orange the world’? Aandacht voor het probleem is mooi, actie ondernemen is beter.

Geweld tegen vrouwen komt vrijwel altijd door mannen, of het nu binnen- of buitenhuis is. Een oplossing die BIJ1 voorstelt is om deze groep verlichting te bieden door in te zetten op behandeling door specialisten en het onderzoeken van de achtergronden van deze agressie zoals bijvoorbeeld alcoholisme of een andere verslaving. In het kader hiervan heeft de overheid het eigenlijk alleen maar erger gemaakt met het legaliseren van online gokken sinds corona. Een duurzame aanpak is om vanaf de basisschool te beginnen met het aanleren van sociale vaardigheden, het benadrukken van gelijkwaardigheid en tolerantie als kernwaarden van het curriculum. Niet door een gebouw oranje te verlichten waardoor voorbijgangers zullen denken aan een voetbalcampagne vanwege het WK(!).

De oranje-campagne zal het goed doen op de foto maar het zal niets wezenlijks veranderen. Door verlichting op de gebouwen te laten schijnen worden alleen energiekosten betaald, maar wordt de dialoog over de horror van de vrouwen in relatie tot het geweld niet verminderd.


Gerelateerde artikelen

Nijmegen ken je koloniale en slavernijverleden

De Nederlandse cultuur en hedendaagse geschiedenis zijn doordrenkt van het koloniale slavernijverleden en haar erfenis. Dit verhaal is te lang te eenzijdig verteld en verdient verbreding en verdieping. Ook in Nijmegen. Ook in onze stad zijn verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pas als we erkennen en herinneren, kunnen we echt samen verder. […]

Lees meer

BLOG: Gemeente Arnhem moet de kosten van geslachtswijzigingsregistratie voor transgenderpersonen vergoeden 

Charlie Samuel van der Kamp  Afgelopen november stemde de gemeenteraad van Nijmegen over het vergoeden van de geslachtswijziging voor transgender personen. Hieronder vallen ook de kosten die gemaakt worden bij het verkrijgen van de deskundigenverklaring die noodzakelijk is om officiële documenten (identiteitsbewijzen en de geboorteakte) aan te mogen passen. Nijmegen is de eerste gemeente in […]

Lees meer

BLOG: kunstwerkgroep Comité 30juni-1juli Arnhem

Een van onze leden is betrokken bij de kunstwerkgroep van Comité 30 juni-1 juni Arnhem en vertelt hieronder er kort over. Vanaf eind november 2022 ben ik vanuit BIJ1 en uit eigen interesse betrokken bij de Kunstwerkgroep van ‘Comité 30 juni-1 juni Arnhem’. De missie van ‘Stichting Comité 30 juni – 1 juli Arnhem’ is […]

Lees meer